Παρακαλώ περιμένετε..
Παρακαλώ περιμένετε
HCH eservices

Νέος Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Από τις 25/5/2018 έχει τεθεί σε εφαρμογή ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, στις διατάξεις του οποίου υποχρεούνται να συμμορφωθούν όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Το Ξ.Ε.Ε., στο πλαίσιο της συμβουλευτικής υποστήριξης που σας παρέχει, έχει ετοιμάσει σε πρώτη φάση με τη βοήθεια νομικών συμβούλων, που είναι εξειδικευμένοι στα θέματα προσωπικών δεδομένων, ένα αρχικό υλικό συμμόρφωσης στον κανονισμό, δηλαδή:

Το υλικό αυτό θα εμπλουτίζεται συνεχώς με τυχόν συστάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, με νέες ερωτήσεις από τα μέλη, καθώς και links.

Σε δεύτερη φάση το Ξ.Ε.Ε. θα ολοκληρώσει τη σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας, που θα υποβληθεί προς έγκριση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να διαθέτει ο ξενοδοχειακός κλάδος έναν επικυρωμένο από την αρμόδια Αρχή οδηγό υποχρεώσεων στα τέλη αυτού του χρόνου.

Προς το παρόν σας αποστέλλουμε όλη την αναγκαία πληροφόρηση, όπως την έχουν επεξεργαστεί οι νομικοί μας σύμβουλοι, την οποία πρέπει να μελετήσετε για να την εφαρμόσετε στην επιχείρησή σας. Έχει καταβληθεί προσπάθεια να είναι όσο το δυνατόν πιο κατανοητή και εμπεριστατωμένη, ώστε να γνωρίζετε τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να λάβετε για τη διαχείριση και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

Για τυχόν απορίες ή ερωτήσεις μπορείτε να τις απευθύνετε γραπτώς στο Ξ.Ε.Ε. στο e-mail:gdpr@grhotels.gr

Άλλες υπηρεσίες Πληροφορίες Στοιχεία Επικοινωνίας
c c c
eΜarketplace
 
 
Κεντρική πύλη του επιμελητηρίου
Επικαιρότητα
 
 
Σταδίου 24
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 213 2169900
Φαξ: 210 3225449
e-mail: info@grhotels.gr
Copyright 2024 Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος
WCAG 2AA Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ EΣΠΑ