Παρακαλώ περιμένετε..
Παρακαλώ περιμένετε
HCH eservices

Εξώδικο ΞΕΕ σε ΟΠΙ-ΔΙΑΣ & Υλικό προς δικαστική χρήση

Το Ξ.Ε.Ε., στο πλαίσιο της συμβουλευτικής υποστήριξης που σας παρέχει, έχει αποστείλει εξώδικο προς ΟΠΙ, ΔΙΑΣ και λοιπούς ΟΣΔ


και έχει ετοιμάσει υποστηρικτικό υλικό αντίκρουσης της αγωγής, το οποίο είναι στη διάθεση στα παρακάτω link

Άλλες υπηρεσίες Πληροφορίες Στοιχεία Επικοινωνίας
c c c
eΜarketplace
 
 
Κεντρική πύλη του επιμελητηρίου
Επικαιρότητα
 
 
Σταδίου 24
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 213 2169900
Φαξ: 210 3225449
e-mail: info@grhotels.gr
Copyright 2024 Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος
WCAG 2AA Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ EΣΠΑ